Hvordan er The Union en fagforening? 

Der findes ikke en definition på hvad en fagforening er eller kan. Vi bruger ordet fagforening om det arbejde vi laver, fordi vi har fokus på vores medlemmers faglighed, arbejdsforhold og trivsel som racialiserede kunstnere og kulturarbejdere. Med andre ord samler The Union racialiserede kunstnere og kulturarbejdere i kampen mod racisme på vores arbejdspladser, brancher og i industrien. Vi arbejder for dét som ikke kan måles i statistikker – fx det følelsesmæssige arbejde der er forbundet med at have minoritetsstress eller at opleve forskelsbehandling på grund af racisme. Vi arbejder for at skabe et fællesskab der styrker vores medlemmer. Derfor består vores arbejde også i at monitorere repræsentationen af racialiserede kunstnere og kulturarbejder i vores respektive brancher. 

Bør jeg både være medlem af The Union og min overenskomstbærende fagforening? 

The Union vil ikke udkonkurrere eller erstatte de overenskomstbærende fagforeninger. Overenskomstforhandlinger er ikke et arbejde The Union kan eller vil udføre. Vi anbefaler derfor ikke vores medlemmer at melde sig ud af fagforeninger der forhandler deres løn.

Hvorfor starte en ny fagforening i stedet for slå sig sammen med andre fagforeninger?

Der findes ingen andre fagforeninger i Danmark der har som hovedfokus at modarbejde racisme i kunst- og kulturbranchen. Vi har grundlagt The Union for at prioritere dette arbejde. Hvis andre fagforeninger i Danmark bliver inspireret af vores indsats eller vil i dialog med os, er de velkomne til at kontakte vores bestyrelse. I The Union anerkender vi, at vores arbejde står på skuldrene af vigtige faglige organiseringer, der kom før os. Deres arbejderkamp er en vedvarende inspiration for vores arbejde i dag. 

I The Union anerkender vi det arbejde som fagforeningerne der kom før os har lavet og den arbejderkamp som er inspiration til vores arbejde i dag.

Hvad laver The Union helt konkret?

En af The Unions centrale mål er at skabe et fællesskab og en platform for vores medlemmer. Derudover er vi ved at skabe en database over racialiserede kunstnere og kulturarbejdere i Danmark. Vi udbyder også workshops til vores medlemmer med henblik på vidensdeling og faglig sparring. The Union vil forsøge at påvirke kunst- og kulturinstitutioner der har indflydelse og midler ved at gå i dialog med dem. På sigt har vi planer om at samarbejde med en jurist, der kan behandle konkrete sager om diskrimination mm. 

Hvem er The Union og hvordan startede det?

Foreningen The Union blev etableret i 2018 af en gruppe kunstnere og kulturarbejdere, der så en nødvendighed i at italesætte den racisme, de oplevede på den danske kunstscene. I løbet af det næste halve år blev der holdt fem åbne møder, hvor mere end halvtreds racialiserede kunstnere og kulturarbejdere deltog og det blev derefter besluttet at man ville lave gruppen om til en fagforening.

The Unions bestyrelse modtager ikke løn for sit arbejde og består pt af:

Tanja Wol (filminstruktør), Lydia Östberg Diakité (koreograf og danser), Ànitá Beikpour (filminstruktør), Claudine Zia (kunsthistoriker), Anna Meera Gaonkar (researcher). Bestyrelsen har det organisatoriske ansvar i foreningen. 

Hvordan arbejder The Union med at centralisere racialiserede i sit arbejde?

Da vi er en fagforening som kæmper mod racisme i kunst- og kulturbranchen, arbejder vi for og med racialiserede kunstnere og kulturarbejdere. Vi ønsker ikke at centrere hvidhed i vores arbejde og forsøger at skabe et trygt rum at snakke om racisme i. Derfor er vores arbejde separatistisk.

Som hvid kunstner og kulturarbejder er du mere end velkommen til at støtte op omkring The Unions arbejde. Både økonomisk eller på anden vis. Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du er interesseret i at støtte os i vores arbejde. Vi henviser hvide kunstnere og kulturarbejdere til de etablerede fagforeninger, hvis de søger faglig organisering. 

Hvem er racialiserede? Du er velkommen til at kontakte The Union eller læse videre her , hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bliver racialiseret som ‘hvid’ eller ‘ikke-hvid’. The Union refererer til mennesker der racialiseres som ‘ikke-hvide’. Personer med ophav i lande indenfor EU, UK, USA, Canada og Australien racialiseres typisk som ‘hvide’. Personer med ophav (gennem en eller flere forældre) fra det afrikanske kontinent, det asiatiske kontinent eller oprindelige folk i Oceanien, USA, Caribien samt inuit, romaer, sintier, kurdere m.fl. racialiseres typisk som ‘ikke-hvide’. Dette gælder ikke for efterkommere af europæere, der er migreret til det afrikanske-, asiatiske-, nordamerikanske- eller sydamerikanske kontinent eller til Oceanien af erhvervsmæssige eller koloniale årsager.