Hvorfor blive medlem? 

The Union er en fagforening, etableret af og for racialiserede* kunstnere og kulturarbejdere baseret i Danmark. 

Som medlem af The Union vil du have mulighed for at arrangere og deltage i diverse workshops, sammenkomster samt andre netværkstilbud. Aktiviteter kan blive faciliteret af medlemmer af The Union, som arbejder med kunst og kultur, og kan for eksempel handle om faglige rettigheder, kontraktudarbejdelse, ansøgninger osv. alt efter medlemmers behov og interesse.  

The Union befinder sig i en opstartsfase og derfor vil hyppigheden af aktiviteter udadtil være varierende, fordi der eksperimenteres med formater for at sikre en bæredygtig infrastruktur i foreningen. The Unions ambition er at opbygge foreningen som et inddragende fællesskab gennem medlemmers aktive deltagelse. 

Som medlem bliver du en del af The Unions interne database og platform. Her kan du hurtigt få kontakt til andre kunstnere og kulturarbejdere, nye samarbejdspartnere og kollegaer, som også er medlemmer af The Union. Der vil være mulighed for at medlemmer kan danne mindre faggrupper på platformen, så du kan møde og sparre med folk fra din egen branche. 

Du er velkommen til at kontakte The Unions bestyrelse med spørgsmål og henvendelser. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Vi arbejder hen imod at kunne tilbyde juridisk vejledning i konkrete sager om racisme. 

Hvordan bliver du medlem?

D. 1. oktober bliver der åbent for tilmelding af medlemskab til The Union

*Hvad betyder racialisering? 

‘Racialiseret’ betyder at man opfattes som tilhørende en bestemt race. Betegnelsen er ikke et politisk korrekt ord for noget man er, men beskriver noget man bliver gjort til af andre mennesker, institutioner og systemer, der tager udgangspunkt i ‘hvidhed’ som norm. Race-tænkning kan bl.a. spores tilbage til europæisk kolonialisme og er ikke en videnskabelig virkelighed, men en social konstruktion der normaliserer ‘hvidhed’. Derfor bruges ‘racialiseret’ ofte som mennesker, der racialiseres som ‘ikke-hvide’ på grund af kropsmarkører som hudfarve, mens såkaldt ‘hvide’ mennesker ikke racegøres. Racialisering og racisme udgør dermed virkelige hverdagsfænomener for såkaldt ‘ikke-hvide’ mennesker i majoritets-hvide samfund som Danmark. 

The Union ønsker at danne en koalition blandt kunstnere og kulturarbejdere der racialiseres som ‘ikke-hvide’. The Union erkender, at alle ikke racialiseres som ‘ikke-hvide’ på samme præmisser og vil aktivt påtale og modarbejde anti-sort racisme og colorism – diskrimination på baggrund af hudtone.  Nogle personer med (syd/øst)europæisk ophav udsættes også for fremmedhad i Danmark, selvom de racialiseres som ‘hvide’. The Union forstår, at oplevelsen af at blive ‘migranticeret’ – at blive gjort til migrant – udgør en form for diskrimination og kan føles som racisme. The Union er imidlertid et fællesskab for kunstnere og kulturarbejdere der ikke kun migranticeres men som også racialiseres som ‘ikke-hvide’. 

Du er velkommen til at kontakte The Union eller læse videre her, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bliver racialiseret som ‘hvid’ eller ‘ikke-hvid’. Personer med ophav i lande indenfor EU, UK, USA, Canada og Australien racialiseres typisk som ‘hvide’. Personer med ophav (gennem en eller flere forældre) fra det afrikanske kontinent, det asiatiske kontinent og oprindelige folk i Oceanien, USA, Caribien samt inuitter, romaer, sintier, kurdere m.fl. racialiseres typisk som ‘ikke-hvide’. Dette gælder ikke for efterkommere af europæere, der er migreret til det afrikanske-, asiatiske-, nordamerikanske- og sydamerikanske kontinent eller til Oceanien af erhvervsmæssige eller koloniale årsager. 

Hvordan støtter du The Union?

Som hvid kunstner og kulturarbejder er du mere end velkommen til at støtte op omkring The Unions arbejde. Både økonomisk eller på anden vis. Du er altid velkommen til at skrive til os, contact@theunionbipoc.com hvis du er interesseret i at støtte os i vores arbejde. Vi henviser hvide kunstnere og kulturarbejdere til de etablerede fagforeninger, hvis de søger faglig organisering. 

Du kan lave en donation og støtte op om The Unions arbejde, alle bidrag værdsættes.

Få mere information i Donation tab i menuen.